srijeda, 1. travnja 2020.

Pirenejske države (radni listić) - 7.rŠpanjolska

 • pripadaju joj i B________ , K_________ otoci te esklave C________ i M________ u Africi
 • 60 % čini visoravan M______________ (starog postanka → bogata __________ )
 • raznolike k______ (s______ , s___________ , u________ t______ v______ , s______ -š_______ )
 • složen sastav s___________ Španjolske: većinom K_________, K________ , G_______, B______
 • gusto naseljena o_________ (litoralizacija) → ekološki problemi
 • nakon Velikih o__________ nastaje golemo k_____________ carstvo (L_________  A_________ )
 • povoljan položaj između ______________ i __________________
 • jači razvoj počinje nakon _ _ _ _ g. (ulazak u _ _ ) – danas najviše prihoda ostvaruje od t_________
 • gl.grad M____________ ; ostali veći: Ba__________ , Se________ , Bi______ , Z_________ , i dr.
 • jedan je od vodećih svjetskih proizvođača v_______ i m______________  _____


Portugal

 • ubraja se u države e__________ S________________ iako nema izlaz na S____________  _____
 • pripadaju mu i otoci A_________ i M_____________ u A_______________ oceanu
 • rijeka T_____ dijeli na __ dijela (na sjevernom dijelu brojne šume h________ p_____________ )
 • 2 veća grada: glavni L______________ i P__________
 • u prošlosti velika p______________ sila – do ulaska u _ _ 1986.g. slabo razvijena poljopr. zemlja


Andora

 • k____________ u P_____________ između F_____________ i Š_____________
 • najvažnija djelatnost (uz t______________ ) je ______________
 • glavni grad: A____________  __  V_________ - ne naplaćuje c___________ i p___________


Gibraltar

 • od _ _ _ _ g. b_____________ k___________  - važan tu________ , tr_______ , ba____________utorak, 31. ožujka 2020.

Vode Amerike (radni listić) - 6.r
1.     Zašto rijeke slijeva Sjev. ledenog mora u Sjevernoj Americi nemaju veće gosp. značenje?
2.     Nabroji najveće rijeke u Sjevernoj Americi koje pripadaju:


a)    Slijevu Atlantskog oceana (4)*
b)    Slijevu Tihog oceana (2)*


3.     Zašto je rijeka Mississippi važna za Sjevernu Ameriku (SAD)?
4.     Što povezuje rijeka St.Lawrence*?
5.     Što je Grand Canyon? Opiši ga ukratko (1 rečenica!)
6.     Nabroji imena Velikih jezera.* Gdje se nalaze?
7.     Što se nalazi na rijeci Niagari?
8.     Nabroji najvažnije rijeke u Južnoj Americi.* (4)
9.     Po čemu je rijeka Amazona 1. u svijetu?
10. Gdje izvire Amazona, a gdje joj je ušće?
11. Po čemu je značajno jezero Titicaca* u Andama?
12. Koji je najveći vodopad na svijetu?
*spomenute rijeke i jezera Amerike pronađi u atlasu na karti Amerike

nedjelja, 29. ožujka 2020.

Naselja Gorske Hrvatske (radni listić) - 8.r·       gorska Hrvatska ima ____________________ naseljenost zbog ______________ obradivih površina, _______________ klime, dugog razdoblja u sastavu ______________   _____________ , ______________________  većih gradskih središta
·       danas je veći dio gorske Hrvatske zahvaćen _____________________ izumiranjem
·       na području gorske Hrvatske preklapaju se utjecaji ______ makroregija: ____________________ , _____________________  i _____________________
·       Gorski kotar uglavnom je orijentiran na ____________________ , sjeverni dio Like na _____________________ , a južni dio na ________________________
·       najveće naselje je _____________________ ( _________ st.) na rijeci _____________
·       današnje središte Ličko-senjske županije je ________________ ( _________ st.) u _______________ polju
·       usred plodnog _________________ polja razvio se ___________________ ( ________ st.)
·       važnija naselja Gorsko kotara vezana su uz _____________________ - ističu se _________________ ( _________ st.) i _______________________
·       brži razvoj ____________________ vezano je za izgradnju ____________________ ceste početkom ________ st.
·       Delnice su najviše ________________ središte u Hrvatskoj na _________ m  nadm. Visine
·       većina sela smještena je uz ____________________ i na rubnim dijelovima ___________  ___    _____________
·       u svim naseljima jak je proces __________________________ - uzrok je iseljavanju ________________ stanovnika pa danas u njima prevladava ___________   stanovništvo

Nizinska Hrvatska (slijepa karta, reljefna)


petak, 27. ožujka 2020.

Klima i vegetacija Amerike (plan ploče) - 6.r


zbog izduženosti Amerike “od pola do pola” pronalazimo gotovo sve tipove klima

tornado – vremenska nepogoda u Velikim središnjim ravnicama
tropski ciklon (u Americi hurricane) – vremenska nepogoda, nastaje nad toplim dijelom Atlantika, prodire prema Meksičkom zaljevu i Floridi
Dead line – na oko 100° zapadno od 0. meridijana, granica prostora s premalo i dovoljno padalina

prerija = stepe (niske trave) u Sj.Americi
pampe (pampasi) = stepe u J.Americi
selvasi = tropske kišne šume u J.Americi

llanosi i camposi = savane (visoke trave) u J.Americi

utorak, 24. ožujka 2020.

Gospodarstvo Gorske Hrvatske (radni listić) - 8.rGOSPODARSTVO GORSKE HRVATSKE – 8.r
1.     Što odlučujuće utječe na gospodarstvo gorske Hrvatske?
2.     Na kojoj se nadmorskoj visini nalaze najniži dijelovi gorske Hrvatske (polja u kršu)?
3.     Koje vrste drveća prevladavaju u gorskoj Hrvatskoj?
4.     Što je potaklo jači razvoj prometa i iskorištavanje šumskog bogatstva gorske Hrvatske?
5.     Zašto je gospodarski razvoj Like dugo zaostajao za Gorskim kotarom?
6.     Koje su djelatnosti od 19.st. nadalje zamijenile poljoprivredu u gorskoj Hrvatskoj?
7.     Koji tip industrije prevladava u gorskoj Hrvatskoj?
8.     U kojim se naseljima nalaze suvremeni pogoni drvne industrije? Pronađi ih na karti!
9.     Što se najviše proizvodi od drv(et)a?
10. Zašto je poljodjelstvo (ratarstvo) slabije razvijeno u gorskoj Hrvatskoj?
11. Zašto je tlo slabije plodnosti?
12. Uzgoj kojih kultura prevladava u gorskoj Hrvatskoj?
13. Zašto se u novije doba sve manje zemljišta ne obrađuje (tzv. socijalni ugar)?
14. Kakvi su potencijali za razvoj stočarstva gorske Hrvatske?
15. Što može biti temelj bržeg i jačeg razvoja turizma ovog dijela Hrvatske?