srijeda, 26. veljače 2020.

Austrija i Slovenija (plan ploče) - 7.r

Austrija

Austrijanci (germ.narod, njem. jezik) + brojne manjine

1. istočne Alpe (snježno-šumska klima; šume; fen)

2. Bečka zavala (umjereno topla klima, najgušće 
                                                                      naseljena)
- Dunav, Drava, Mura

- visokorazvijena država

- Beč, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck


Slovenija


nastala raspadom Jugoslavije, 1991. g.

1. Alpski prostor (snježno-šumska k., turizam, 
                                                                 hidroen.)

2. kotline i riječne doline (umj. topla klima, 
                                              najgušće naseljene)

– Drava, Sava, Kupa, Mura, Krka

3. primorje (topla ljeta, turizam, promet)

- Ljubljana (glavni grad), Maribor, Koper

utorak, 25. veljače 2020.

AFRIKA – ponavljanje za ispit

 • Afrika – smještaj na Zemlji (koje polutke; prolazi / kanali; obale Afrike)
 • Reljef Afrike – podjela „po visini“
 • Klima Afrike – koji toplinski pojas(evi); zenitne kiše; vjetrovi; Sahel
 • Rijeke i jezera – šot(ovi); vadi(ji); problem pustinja
 • Stanovništvo Afrike – „crni“ kontinent; vjere; jezici; problemi
 • Gospodarstvo Afrike – razvijenost; poljoprivreda
 • Turizam Afrike – vrste, problem
 • Gana i J.Afrika – sličnosti / razlike

ponedjeljak, 24. veljače 2020.

Pusti / Pokupi


Ostali oblici reljefa (radni listić) - 5.r


Ostali oblici reljefa – 5.r

a) krški reljef – nastaje djelovanjem __________  na vapnenačkim stijenama
-       glavno obilježje: bogatstvo vode u __________ , nedostatak vode na _________
-       u _________________ ili vrtačama se nakuplja plodna zemlja (c____________ )
-       brojni p_______________ reljefni oblici (škrape, kamenice, ponikve, polja u kršu)
-       p_______________ krški oblici: jame (okomite) i špilje (v________________ )
     b) eolski (pustinjski) reljef – nastao djelovanjem v__________  – najviše u pustinjama
-       preko dana se stijene zagrijavaju i š___ , a noću se hlade i s_______ → pucanje
-       dine ili s________  - pješčana uzvišenja u pustinjama – neprestano se ________
     c) biogeni reljef – pod utjecajem živog svijeta (biljaka i ž______________ )
-       životinjski utjecaj: npr. _______________ ili jazbine
-       biljni utjecaj: npr. sedra (= š____________ stijena na slapovima → sedrene barijere)
     d) antropogeni reljef – utjecaj č____  (izgradnja naselja, prometnica, sječa š_____ i sl.)

petak, 21. veljače 2020.

Afrika (slijepa karta - vježba) - 6.r


U slijepu kartu Afrike ucrtaj / upiši / označi:
 • ekvator, početni meridijan, obratnice
 • Atlantski o., Indijski o.; Sredozemno m., Crveno m.
 • Sueski k.; Gibraltarska vrata, Bab-al-Mandab (prolaz Mandab)
 • rijeke: Nil, Niger, Zambezi, Oranje, Limpopo, Kongo
 • jezera: Viktorijino, Tanganjika, Čad, Volta (Gana)      
 • pustinje: Sahara, Kalahari, Namib
 • zavale: Čad, Kongo
 • visočja/visoravni: Jezersko, Et.-Som., J.afričko
četvrtak, 20. veljače 2020.

KAKO VANJSKI PROCESI MIJENJAJU RELJEF (plan ploče) - 5.r


PADINSKI PROCESI
-trošenje ili erozija
-klizišta i odroni

RIJEČNI ILI DOLINKI RELJEF
-riječna dolina (oblik slova V)
-kanjon – rječna dolina strmih strana

OBALNI ILI MARINSKI RELJEF
- klif – strme obale nastale radom valova
- žalo – niske obale nastale taloženjem materijala

LEDENJAČKI ILI GLACIJALNI RELJEF
-ledenjačka dolina (oblik slova U)
- fjord – ledenjački zaljev strmih obala

srijeda, 19. veljače 2020.

Njemačka - regionalna obilježja (plan ploče) - 7.r

1. SJEVERNA
-nizina, rjeđa naseljenost – poljoprivreda (krumpir, raž, krmno bilje)
-močvarne obale, nafta i plin (petrokemijska industrija)
-Hamburg (najveća luka), Kiel, Hannover, Berlin (glavni grad)
2. SREDNJA
-brežuljkasta regija – gusta mreža gradova i prometnica
-zaostaje istočni dio (nekad Istočna Njemačka)
-Dresden, Leipzig
3. PORAJNJE
-najrazvijenija, najgušće naseljena
-nekad stare industrije (teške ind.) zamjenjuju nove visokih tehnologija
-Ruhr – najveće ind. područje (4,9 milijuna st.)
-aglomeracije: Dortmund, Essen, Diusburg, Bochum
-Frankfurt na Majni – poslovno, trgovačko, bankarsko središte (najveća eur. zračna luka)

4. JUŽNA
-Stuttgart, Nürnburg, München – nove regije – suvremene industrije visoke tehnologije (automobilska, avionska, kemijska, elektronska, itd.)
-doseljavanje
-suvremena poljoprivreda (mliječna industrija, prehrambena – pivo)
-šumarstvo i drvna industrija
-zimski turizam

utorak, 18. veljače 2020.

Švicarska i Lihtenštajn (radni listić) - 7.r

Švicarska

- politički n________ , konfederacija 26 k_________; nije članica _ _ ; visokor___________  država
- službeni jezici: __________ , _________ , __________ , ________________
- reljef: 1. A___ (v____ s_____-š_____ klima, l______ , l_______ jezera, vjetar f__ )
                - izvor R_______  i R________
            2. J______  (v____ s_____-š_____ klima)
            3. Š__________ (u______ t_____ v_____ klima, n____________ naseljena)
- b_________ , t________ , p_______, moderna i_________ , e___________ , mliječno i mesno s____________ , š____________
- veliki broj stranih r__________ (puno Hrvata!)
- u svijetu poznati proizvodi: s______ , č_________ , s______ , rasklopni n_______
- B_____ (glavni grad), Z______, G_______ (Ženeva - sjedište UN-a za Europu, WHO, CK), B_____________

Lihtenštajn

- k___________ ; carinska u_____  sa Š______________
- razvijeno b_________ , t_________ , t_________ , p__________  i___________
- V__________(glavni grad)

ponedjeljak, 17. veljače 2020.

Djelatnosti sekundarnog sektora Primorske Hrvatske (radni listić) - 8.r

DJELATNOSTI SEKUNDARNOG SEKTORA PRIMORSKE HRVATSKE
 1. Zašto je pomorski promet važan za Hrvatsku?
 2. Nabroji najvažnije hrvatske (morske) luke. (7)
 3. Koja 4 bazena obuhvaća Luka Rijeka?
 4. Zašto luka Ploče nema veliko značenje za Hrvatsku?
 5. Koji oblik prometa je najvažniji za splitsku luku?
 6. Koja je važna tradicionalna grana hrvatskog gospodarstva?
 7. Koja su 3 najveća hrvatska brodogradilišta? (ime, grad)
 8. Gdje se još nalaze neka manja brodogradilišta?
 9. Nabroji neke industrijske grane u primorskoj Hrvatskoj?
 10. Gdje se u Hrvatskoj vadi kamen?

Poljoprivreda, ribarstvo i proizvodnja soli (radni listić) - 8.r


Gana i Južna Afrika - 6.r

Gana

- britanska kolonija (Zlatna Obala)
- zapadnoafrička država

- plodno tlo, rude i šume
- izvoz: zlato, dijamanti, mangan, boksit, drvo, kakao, kava

- monokulturna poljoprivreda

- slabija razvijenost 
(politička nestabilnost, mala zarada od izvoza, loše upravljanje državom)

- Accra, Kumasi

- etnička složenost (brojna plemena)

Republika Južna Afrika

- nizozemska, kasnije britanska kolonija

- rudarski najrazvijenija država svijeta (krom, platina, mangan, zlato, dijamanti, ugljen, željezna ruda, uranij)

- razvijena industrija – prerađuje sirovine za izvoz

- moderna poljoprivreda (izvoz hrane)

- značajni prihodi od turizma

- najveće gospodarstvo Afrike

- Johannesburg, Cape Town, Pretoria, Bloemfontein, Durban

- etnička i jezična složenost
ponedjeljak, 10. veljače 2020.

Jadransko more (plan ploče)

Jadransko more

- naziv: luka Adria (Italija)
-južni dio – dublji (max. dubina 1233 m), sjev. dio plići
-abrazija – razarajuće djelovanje valova na obalu
-transgresija – izdizanje morske razine za cca 100 m
-
a) svojstva mora:  - temperatura (toplo more, zimi  11°C, ljeti na površini 22  ‒ 25°C)
     - salinitet (prosječno 38 ‰ )
     - prozirnost (prosječno 30 m)
     -  boja - modra boja (biološki siromašno)

b) gibanja mora:
     -  valovi (veći za vrijeme juga)
     -  morske struje (ulaze duž hrv. obalu kao topla struja, a izlaze duž talijansku kao hladna)
     -  morske mijene (sjever 88 cm razlike, jug 31 cm)

c) značenje Jadranskog mora promet, turizam, hrana, brodogradnja, stanište

- najveći onečišćivači: rijeka Po, velike luke i gradovi, balastne vode iz tankera

Turizam Afrike (plan ploče)

Turizam Afrike
Ø  prednosti: toplo i čisto more, pješč. plaže, topla klima (dosta sunčanih dana), raznolik biljni i životi. svijet, vodopadi …
Ø  atrakcije: spomenici, stare građevine, tradic. način života, brojna plemena, stari obrti, …
Ø  turistička područja: Egipat, Sredozemna obala, Atlas, visočja, obala i otoci Indijskog oceana
Ø  vrste turizma: ljetni kupališni, (foto)safari, NP-ovi, kulturno-povijesni,
Ø  važnost zračnog prometa
Ø  problemi: loše prometnice, nedovoljno smještajnih objekata, sigurnost

Reljef na Zemlji

https://www.youtube.com/watch?v=F58-H9zGamA

Potresi

Više o potresima

Richterova ljestvica jačine potresa


Potres 5.r


Vulkan 5.r


Bora i rasjed 5.r


Građa Zemlje 5.r


petak, 7. veljače 2020.

STANOVNIŠTVO AFRIKE (plan ploče)


STANOVNIŠTVO AFRIKE


- više od 1,2 mlrd stan

-nagli porast broja stan., najviši pr. prirast, 

najmlađe stanovništvo

-razlike: vrlo gusto naseljena područja ↔ vrlo 

rijetko naseljena
- većinom “crni” kontinent (sjever Arapi – bijela 
rasa)

-službeni jezici – europski jezici, arapski, suahili

-islam na sjeveru, kršćanstvo južno od Sahare, 

animisti


- problemi: prehrana, pitka voda, bolesti, 

školovanje, stanovanje, zapošljavanje, zaduženost,

siromaštvo

Gospodarstvo Afrike (radni listić)


(Pri) Baltičke države (radni listić)


Europa (slijepa karta - države, gl.gradovi)


srijeda, 5. veljače 2020.

Hrvatska - reljefna (slijepa) karta

Zapadna i Sjeverna Europa (ponavljanje za ispit)


PRIPREMA ZA PISANU PROVJERU ZNANJA
(Zapadna i Sjeverna Europa)

 1. Što čini UK, a što VB?
 2. Po čemu je UK važno u prošlosti?
 3. Kako se danas vidi utjecaj UK u svijetu?
 4. Zašto Francuska ima povoljan položaj?
 5. Zašto Francuska provodi decentralizaciju?
 6. Benelux (značenje)
 7. Podjela Belgije.
 8. Nizozemska – polderi?
 9. Irska - zeleni otok?
 10. Irska- keltski tigar?
 11. Norveška – fjordovi?
 12. Švedska – rudno bogatstvo?
 13. Finska – zemlja 1 000 _______ ?
 14. Po čemu se Finci razlikuju od ostalih skand. naroda?
 15. Danska – poljoprivreda?
 16. Island – geotermalna energija?
 17. Gejziri?
 18. Baltičke države- zajednička prošlost; jači razvoj u 21.st.
slijepa karta: države i glavni gradovi + rijeke, mora, planinski lanci


utorak, 4. veljače 2020.

Stanovništvo Hrvatske (ponavljanje za ispit) - 8.r


Ponavljanje (priprema) za ispit

(Društvenogeografska obilježja Hrvatske)


 • Stanovništvo – broj i razmještaj: prva nalazišta (kada, gdje); broj stan. 1.popis i danas; najgušće i najrjeđe naseljeni dijelovi RH; DEPOPULACIJA (što je, koje dijelove zahvaća)

 • Strukture stanovništva – većinski narod i manjine (navedi brojčano ukratko!); vjerska većina i manjine; brojčani sastav stan. prema spolu; dobna struktura (usporedba staro i mlado!); gosp.struktura prema sektorima djelatnosti (usporedba  1953.-2011.); SENILIZACIJA (što je)

 • Prirodno kretanje stan. (odnos rodnosti i smrtnosti nekad i danas); uzroci prirodnog pada; populacijska politika – koja/zašto)

 • Prostorno kretanje stanovnika (seobe, migracije) – smjer unutrašnjih migracija danas; seobe u prošlosti (tzv. 4 vala iseljavanja- za svaki u koje zemlje iseljavaju i uzrok); posljedice migracija (de…, de…; de…); dijaspora (što je, gdje najviše, cca broj Hrvata); HBZ (što je, gdje, uloga); BRAIN DRAIN (što je, gdje iseljavaju)

 • Hrvatska – EU i svijet: osamostaljivanje RH (kada); važniji datumi (25.6., 8.10., 15.1.1992., svibanj 1992., travanj 2009., 1.7.2013.); RH je članica koji svj.organizacija

 • Geografska raznolikost Hrvatske – 3 prirodne cjeline; podjela Prim.Hrvatske; podjela Gorske Hrvatske; 4 makroregije u RH; upravno/političko-teritorijalna podjela na ž….. te g….. i o…..; primorske županije su …..


*slijepa karta – županije i gradovi (županijska središta)