ponedjeljak, 27. travnja 2020.

Gospodarstvo Nizinske Hrvatske (vježba) - 8.r


Ime tvornice
Vrsta industrije:
Sjedište:

Dukat
prehrambena
Zagreb
INA


KRAŠ


LEDO


Franck


Pliva


Jamnica


Kandit


Končar


Ericsson Nikola Tesla


Gavrilović


Zvečevo


Saponia


Đuro Đaković


Vindija


Varteks


Podravka


Belupo


Labud


KIM


MTČ


Borovo


Vupik


Belje


nedjelja, 26. travnja 2020.

Rijeke Hrvatske (plan ploče) - 5.r
jadranski slijev (38% površine RH)
crnomorski slijev (62% površine RH)
krško područje
-        Neretva
-        Cetina
-        Zrmanja
-        Krka
-        Mirna
-        Raša

- kratke, bogate vodom
- hidroenergija, vodoopskrba
-        Dunav
-        Sava
-        Drava
-        Kupa- duge, plovne,
- industrija, vodoopskrba, hidroenergija
-        vodopropusni teren
-        Lika
-        Gacka
-        Krbava- kratke
- vodoopskrba, turizam, hidroenergija


Crnomorske države - Bugarska i Rumunjska (radni listić) - 7.r 1. Po čemu se Rumunji razlikuju od ostalih naroda JI Europe?
 2. Koja velika europska rijeka čini okosnicu razvoja Rumunjske i Bugarske?
 3. Koji oblik ušća ima Dunav?
 4. Koje je veliko prirodno bogatstvo Rumunjske?
 5. Koji je glavni grad Rumunjske? Navedi još neke rumunjske gradove.
 6. Zašto je u Bugarskoj (i u ostalim zemljama ove regije) nastao etnički, vjerski i jezični mozaik stan.?
 7. Uzgoj koje biljke ima veliko značenje za Bugarsku (uzgaja se u okolici gl.grada)? (vidi sliku str. 127)
 8. Koji je glavni grad Bugarske? Nabroji ostale veće gradove.
 9. Zašto je za Rumunjsku i Bugarsku važno crnomorsko primorje?
 10. Zašto je za Rumunjsku u turističkom smislu izuzetno važna regija Transilvanija?   J    

ponedjeljak, 20. travnja 2020.

Poljoprivreda i šumarstvo Nizinske Hrvatske (radni listić) - 8.r


 • ovo je vodeća _______________________ regija Hrvatske jer je više od _____ % površine niže od ______ m, _____________ je tlo (crvenica) te ____________  -  _________________ vlažna klima
 • sastoji se od ___________________ i ___________________ dijela
 • __________________________ (ravničarska) regija zauzima najveći dio istočne Hrvatske (B______________ , z___________ S_____________ , i_______________ S_______________ ) te dio SZ Hrvatske (M__________________ , P___________________ , P__________________ )
 • pretežito se siju _______________________ , najviše k_________________ i p_______________
 • Međimurje je osobito poznato po proizvodnji ___________________
 • od industrijskog bilja uzgajaju se ________________ (suncokret, ________ , ___________ repica)
 • poznati voćnjaci se nedaleko _________________ (Borinci), oko _____________ , _______________ , __________________  i   _________________
 • v_________________________  i v_______________________________ imaju dugu tradiciju – posebno su poznati vinski podrumi u P_____________   k_______________   (Kutjevo) i u P____________________  (Ilok)
 • u brežuljkastoj regiji su m__________ p____________ nego u ravničarskim krajevima – najviše se uzgaja k______________ , a razvijeno je i s_____________________ (govedarstvo, svinjogojstvo)
 • najveći ribnjaci nalaze se pokraj _________________  __________ (Jasinje), _____________ (Sišćani), _________________ (Našička Breznica), ____________________ (Poljana) ….. –prevladava izlov š_____________ i p__________________
 • šumarstvo je važna grana jer gotovo ____ % površine __________________ - ________________ Hrvatske je prekriveno šumama (pogotovo h_________________  i b_________________ )
 • tvornice namještaja i dr. nalaze se u Z______________, O_______________ , u Posavini (N_________  G______________ , S________________ B_____________ ) i u Podravini (V___________________ i dr.)
 • posebno je cijenjen masivni namještaj od ________________  _________________ (hrast lužnjak)

Gospodarstvo Amerike (plan ploče) - 6.rAngloamerika
        SAD i Kanada – svjetske gosp.velesile (G 7)
        bankarstvo, turizam, promet, industrija, rudarstvo
        visok dohodak i životni standard većine stan.

Srednja Amerika
        jak utjecaj SAD-a
        poljoprivreda, turizam
        velike razlike u razvijenosti:
Barbados, Trinidad i Tobago ←   → Haiti, Nikaragva,Honduras

Južna Amerika
        ratarstvo (žitarice, tropske plant. kulture), stočarstvo, šumarstvo, ribarstvo, rudarstvo i vađenje nafte
        velike razlike u razvijenosti:
Čile, Argentina, Urugvaj, Brazil ←      → Gvajana, Bolivija

utorak, 14. travnja 2020.

Raspodjela voda na Zemlji (plan ploče) - 5.rRASPODJELA VODA NA ZEMLJI

·        3 stanja vode: kruto, tekuće i plinovito
·        97% slana voda (=more) na Zemlji i 3 % slatka voda (voda na kopnu) – najviše u ledu
·       
Kruženje vode u prirodi

·        važnost vode: vodoopskrba, navodnjavanje, hidroelektrane …
·        održivi razvoj – odgovorno korištenje vode  

Primorska i Gorska Hrvatska (ponavljanje) - 8.r


Primorska Hrvatska i Gorska Hrvatska

(od teme Jadransko more do teme Gospodarstvo i naselja Gorske Hrvatske)


 • Jadr. more – ime, smjer pružanja, temp., boja, slanost; sustav morskih struja (ukratko); dalm.tip obale; transgresija, abrazija
 • Gosp.Prim Hrv – ribolov, marikultura (što je, gdje), solane; luke, brodogradilišta; 2 ind.regije; poljoprivreda; melioracija
 • Prir i kult baština Prim. Hrvatske – NP, PP (nabrojiti; najstariji, najmlađi); antički gradovi; pod zaštitom UNESCO-a; izgled kuća / gradova
 • Turizam – važnost za RH; što RH nudi; turistička središta; počeci turizma
 • Naselja Prim. Hrv – akropolska; makroregije; regionalni gradovi
 • Prir i kult. baština Gorske Hrv – NP, PP; izgled kuća
 • Gosp. i naselja Gorske  Hrvatske – čime se bave; najveća naselja; makoregionalno središteSlijepa karta:
 1. NP (8) 5+3
 2. PP (6) 5+1
 3. Luke (morske) (7)
 4. Solane (3)
 5. Poluotok (2)
 6. Poljoprivredne zone (Ravni kotari, delta Neretve, Kaštela)
 7. Područja uzgoja marikulture (Ston, Limski kanal)
 8. Gradovi: a) turist. središte (Dubrovnik, Opatija, Makarska)
 9.                b) Gorske Hrvatske (Delnice, Ogulin, Gospić, Čabar)
 10. Veći otoci (Krk, Cres, Pag, Dugi otok, Ugljan, Pašman, Brač, Hvar, Korčula)
 11. Susjedne zemljeGrčka, Albanija i Malta - 7.r (plan ploče)Grčka
- poluotočna i otočna država; razvedena obala
- planinska zemlja; malo nizina → malo obradivog zemljišta
- grčka civilizacija → kolijevka europske kulture
- turizam, pomorstvo, brodogradnja
- gradovi: Atena, Solun
Albanija
- planinska i primorska (ne i pomorska) država
- umj. prir. prirast → mlado stan. → iseljavanje
- najslabije razvijena država Južne Europe
- poljoprivredna država

- zadnjih godina velike promjene - razvoj turizma
- Tirana, Durrës (Drač)Malta
- otočna država u Sredozemlju → prometna i vojna važnost → burna prošlost
-otoci Malta, Gozo i Comino

- sredoz.klima, krški reljef → nedostatak vode
- turizam
- Valletta