četvrtak, 28. svibnja 2020.

Europska unija (plan ploče) - 7.rPovijesni razvoj:

1947. Benelux (carinska unija)
1951. Europska zajednica za ugljen i čelik (6 članica: BeNeLux + Franc, Ita, Njem – zap.)
1957. EEZ
1967. EZ
1973. prvi krug širenja → 9 članica
1981. drugi krug širenja → 10 članica
1986. treći krug širenja → 12 članica
1990. ujedinjenjem Njemačke pridružena je i bivša Istočna Njemačka
1992. stvaranje Europske unije (Ugovor u Maastrichtu)
1995. četvrti krug širenja → 15 članica
2002. uveden euro
2004. peti krug širenja → 25 članica (najveće proširenje + 10 zemalja!)
2007. peti krug širenja (nastavak) → 27 članica
2013. peti krug širenja (nastavak) → 28 članica (Hrvatska 1.7.)

- upravljanje Europskom unijom:
1.     Vijeće Europske unije – Bruxelles
2.     Europska komisija – Bruxelles
3.     Europski parlament – Strasbourg
4.     Europski sud pravde – Luxembourg
- značenje EU-a u svijetu: vodeća integracija u proizvodnji i uslugama (nasuprot SAD-u i Japanu/Kini)
- značenje u Europi (bez eur. Rusije): 74 % površine, 85 % stanovništva, 92 % dohotka
- gospodarska i politička zajednica; zajednički novac (EURO)

-        BREXIT = BR (Britain) + Exit – izlaz UK-a iz EU -  31.1.2020.

Oceanija (plan ploče) - 6.r- Polinezija
- Mikronezija
- Melanezija

Novi Zeland
- Sjeverni i Južni otok
- starosjedioci Maori
-Wellington (gl.grad)

četvrtak, 21. svibnja 2020.

Ostale države istočne Europe - Ukrajina, Bjelorusija, Moldavija (plan ploče) - 5.rUKRAJINA

površinom najveća država u Europi (osim Rusije)
razvijena poljoprivreda (Dnjeparska nizina) – nekad žitnica SSSR-a
Donjecki bazen – ugljen, Fe ruda, obojeni metali
zastarjela ind., ekol.problemi
gl.grad: Kijev – ostali: Odesa (luka na Crnom moru), Harkov, Donjeck

BJELORUSIJA

• kontinentska država
• etnički i vjerski mozaik
• skromna prirodna bogatstva (šume, močvare)
• industrija – nekad veliko značenje, danas brojni problemi
• gl.grad: Minsk

MOLDAVIJA

 • kontinentska država
romanski narod (vezani uz susjedne Rumunje)
• slabo razvijena europska država (poljopr., seosko stan.)
• vinova loza, duhan, žitarice
• gl.grad: Chişinău (Kišinjev)

Gibanja mora (plan ploče) - 5.rVALOVI
-  nastaju pomoću vjetra, tsunamija ili prolaskom brodova
         
MORSKE STRUJE
- nastaju zbog stanih vjetrova i razlika u temperaturi mora   
- tople (Golfska struja) i hladne (Benguelska)

MORSKE MIJENE
- nastaju privlačnim djelovanjem Sunca i Mjeseca     
- plima (izdizanje morske razine) i oseka (spuštanje morske razine)

Turističke mogućnosti Nizinske Hrvatske (radni listić) - 8.r1.     Koje gore u Nizinskoj Hrvatskoj čine dio turističke ponude?
2.     Čime te gore privlače turiste?
3.     Nabroji najpoznatija termalna vrela (toplice).
4.     Kako se naziva taj oblik turizma?
5.     Koja 2 Parka prirode čine važan dio turističke ponude ovog dijela Hrvatske?
6.     Koji dvorci čine važan dio turističke ponude?
7.     Zašto većina dvoraca nije u turističkoj ponudi?
8.     Što turisti najčešće posjećuju u Zagrebu?
9.     Za slijedeće gradove napiši po kojim zanimljivostima su prepoznatljivi:i

a) Karlovac
b) Sisak
c) Požega
d) Osijek
e) Đakovo
f) Vinkovci

10. Koja su poznata vjerska (hodočasnička) središta?

Argentina i Čile (radni listić) - 6.r·       najveće prirodnogeografske cjeline su A_________ na zapadu, velike nizine P______________ i G________ C_____________ te ravnjak P_________________________
·       Ande su __________   _______________  planine sa brojnim aktivnim i ugaslim ______________ te čestim ____________________ - najveći otok je O__________________  ________________
·       na sjeveru Čilea nastale je jedna od najsurovijih _________________ na svijetu A______________ (pod utjecajem hladne H_____________________  morske struje)
·       prostrana i plodna nizina P_______________ smjestila se južno od estuarija L_______________ i rijeke P___________________ - G_________   C_____________ je ravnica gdje prevladava zajednica trava (tzv. p_______________ ) – Patagonija je n_______________ i s________ prostor
·       Argentina je država potomaka europskih doseljenika, najviše T______________ i Š____________ , dok u Čileu većinu čine m________________ - najgušće su naseljena područja oko g___________ gradova (Argentine B___________  A____________, Čilea  S_________________ de Chile)
·       Argentina je svjetski proizvođač i izvoznik ________________ , _____________  i  _____________
·       u Patagoniji, Ognjenoj zemlji i oko Falklandskih otoka važna su ležišta __________ i z. _________
·       ostali veći gradovi u Argentini su C________________  i R__________________
·       Čile raspolaže velikim ___________ bogatstvima, ponajviše o___________ metalima (b________) u Ognjenoj zemlji crpi se n__________ i _____________  __________
·       ostali veći gradovi Čilea su C___________________ i V____________________

utorak, 19. svibnja 2020.

RUSKA FEDERACIJA – stanovništvo i gospodarstvo (radni listić) – 7.r.·       u Ruskoj federaciji živi oko _____ milijun stanovnika ( ___ st./km2) – broj stan. se postupno smanjuje zbog _______________  _______ i _____________________
·       u europskom dijelu živi oko _______ % st. – najgušće naseljena područja su uz ____________ , __________  i  __________ te šire područje ______________  i ____________________________
·       u ruskom dijelu države najviše stan. živi uz ___________________________ i uz _______
·       Ruska federacija ima složen ______________ (=narodnosni),  _________________  i  ___________ sastav – najbrojnije manjine su T___________ , U________________ , B___________ , Č___________ , Č______________ , A______________ , A_______________, K_______________ i dr.
·       u gradovima živi _____ % stan. – gl. grad, polit., gosp., kult. i znanstv. središte je _____________ - 2. najvažniji grad na ušću Neve je _______  ___________________  (prije se zvao Petrograd i L___________________ )
·       u doba SSSR-a bile su razvijene a________________ , k________________ , s______________ , t_________ , d___________ i t_____________ industrija – danas zahvaćene teškom ___________
·       sve veću važnost ima proizvodnja i izvoz __________ i _______________  _________
·       industrija se temelji na velikim zalihama ____________   ___________, ______________ , ___________  ___________ , ______________  ___________ , _____________________ , ______________________   _________________   i _______________  _____________
·       glavne ind. Regije nastale su oko _______________ i uz ________________
·       veliki problem u gospodarskom iskorištavanju Sibira su u_____________________ i oštra k________
·       među tercijarnim djelatnostima veliko značenje ima _________________ - najvažniji je _____________________ promet (pogotovo T_________________________ željeznica kojom je povezan europski i azijski dio Rusije) – velika količina tereta se prevozi i brojnim plovnim r_________________ , j_______________ te k________________
·       većina gradova u azijskom dijelu smještena je uz _____________________  ___________
·       Ruska federacija ima i _____________ značenje u ________________  - stalna su članica _____________   ___________________  UN-a, ____  _____ i kao _____________ sila

ponedjeljak, 18. svibnja 2020.

Naselja Nizinske Hrvatske (netočne rečenice) - 8.ra) gradska naselja
         
1.  zagrebačka makroregija (Središnja Hrvatska)
     - Zagreb - mikroregionalno središte, glavni grad, gosp., znanstv. i kult. središte – nastao spajanjem srednjevjekovnog Gradeca (crkveni dio) i Kaptola (građanski dio) – u 20.st. se širi na sjever, preko Save – uži prostor grada: 790 000 stan., a širi prostor preko 2 milijuna stan.
    - u rimsko doba vodeće središte Siscia (današnji Karlovac) – važna luka na Dravi
    - Karlovac – „grad na 3 rijeke“ – zvjezdasta struktura grada
    - Varaždin – vodeći grad na sjeveru Hrvatske – srednjevjekovni grad – kulturna uloga
    - ostala: Bjelovar, Čakovec, Koprivnica, Križevci


2. osječka makroregija (istočna Hrvatska)
   - Osijek – najveće makroregionalno središte u Hrvatskoj,– luka na Dunavu – rimska Mursa– središte grada: Tvrđa
   - Slavonski Brod – rimska Cibalae – važna luka na Kupi  
   - Vukovar – važna luka na Dravi – stradanje u Domovinskom ratu
   - Vinkovci – rimska Marsonia – željezničko čvorište
   - ostala: Požega, Virovitica, Županja, Đakovo

a) seoska naselja:
   -  po obliku: 1. nizna (Slavonija i Baranja) = uzdužena („ušorena“), velika, planski građena
                       2. raštrkana (brdska područja)
   - građevni materijal: opeka, drvo              
   - deruralizacija, depopulacija, senilizacija

Brazil (radni listić) - 6.r 1. Po čemu je Brazil 1. država u Latinskoj Americi?
 2. U kojim je toplinskim pojasevima smješten Brazil?
 3. Koje su 2 velike prirodnogeografske cjeline Brazila?
 4. Objasni veliku razliku u gustoći naseljenosti Brazila?
 5. Koji je smjer unutrašnjih migracija (selidba) u Brazilu?
 6. Što su favele?
 7. Koji su najveći gradovi Brazila?
 8. Koji je glavni grad Brazila?
 9. Kakav je sastav stanovništva Brazila?
 10. Što se najviše proizvodi na brazilskim veleposjedima?
 11. Zašto je Brazil snažna industrijska zemlja?
 12. Koja su najpoznatija turistička odredišta Brazila?


subota, 16. svibnja 2020.

Svojstva i bogatstva mora (plan ploče ) - 5.r


-        Svjetsko more – jedinstvena cjelina na Zemlji
-        manji dijelovi Svj.mora: oceani, mora – povezani prolazima ili tjesnacima (prirodni – npr. Gibr.vrata, Bospor, La Manche) i kanalima (prokopani – pr. Sueski, Panamski)

-        svojstva mora:
1.     slanost – prosječno 35 ‰ → u 1 L morske vode ima 35 g soli (Jadransko 38 ‰)
2.     temperatura – ovisi o Sunčevom zagrijavanju (toplija mora su uz ekvator) – Jadr.more je toplo more – ljeti na površini 22 – 25oC → turizam
3.     prozirnost – ovisi o slanosti, temperaturi, onečišćenju… - Jadr.more ima veliku prozirnost (čisto more)
4.     boja – modra boja – ovisi o odrazu neba, dubini …

-        bogatstvo mora:
1.     hrana – u Jadr.moru najviše se lovi sitna plava riba (srdela, inćun)
2.     sol – solane Pag, Nin, Ston
3.     promet – najjeftiniji oblik prometa- luke: Rijeka (teretna), Split (putnička), Pula, Zadar, Šibenik, Ploče, Dubrovnik
4.     turizam – Jadr.more → toplo, čisto, razvedena obala
5.     nafta i zemni plin - u podmorju


-        desalinizacija – pretvaranje slane (morske) vode u slatkuHifrogeografija, Josip Riđanovićpetak, 15. svibnja 2020.

RUSKA FEDERACIJA (geogr.položaj i prir.-geogr.obilježja) - radni listić 1. U što je preimenovano rusko kolonijalno carstvo 1922.g.?
 2. Koje 2 organizacije nastaju nakon 2.svj.rata?
 3. Što se dogodilo sa SSSR-om nakon 1991.g.?
 4. Što sve obuhvaća teritorij Ruske federacije?
 5. Nabroji glavna prirodno-geografske cjeline Rusije. (4)
 6. Zašto je područje istočnoeuropske nizine najgušće naseljeni dio Rusije?
 7. Čime je bogato gorje Ural?
 8. Zašto je na području Zapadnosibirske nizine otežano iskorištavanje nafte i plina?
 9. Koji je „bazen“ poznat po obilnim zalihama kamenog ugljena?
 10. Koje rude čine veliko bogatstvo Srednjosibirskog visočja?
 11. Što je zabilježeno na području Istočnosibirskih planina u mjestu Ojmjakon?
 12. Objasni pojam: MERZLOTA, LESOSTEPA
 13. Zašto je za Rusiju važna izuzetno razgranata riječna mreža?
 14. Po čemu je poznato Bajkalsko jezero?


petak, 8. svibnja 2020.

Meksiko (nadopuna rečenica) - 6.r


 • nekad pod kolonijalnom vlašću Š_____________ , neovisna država od _ _ _ _ . g.
 • zemlja d__________  civilizacija M______ , A___________ , T____________ , i dr
 • najveća država S_______  Amerike, između ________ zaljeva i ________ oceana
 • klim.-vegetacijski katovi – najpovoljnije između _ _ _ _ i _ _ _ _ m nadm. visine
 • najgušće naseljena M_______  visoravan; sjever i poluotok K________ su pustinje
 • većina stan. su m_____________ , zatim I_____________ , b_____________
 • nagli porast broja stan. u _ _ . st., siromaštvo je potaknulo __________________ (većinom ilegalno u SAD); _____  gradovi uz granicu sa SAD-om (rijeka R_ _____ / Rio _____ )
 • m________________ → tvornice uz granicu u vlasništvu s________ k__________
 • članica organizacije _ _ _ _ _ (Kanada, SAD i Meksiko)
 • najvažnije prehrambene kulture: k___________ , ž__________ i g______ - izvoze: š________ t_______, b_________ i k______
 • veliko bogatstvo n__________ i z__________ p_______ u Meksičkom zaljevu – razvijeno r________________ i i___________________
 • _____________________ (glavni grad) – jedan od najvećih gradova na svijetu; ostali: M____________ , G______________ , C_________ , A____________  (turistička središta)

ponedjeljak, 4. svibnja 2020.

Srbija, Sjeverna Makedonija i Kosovo (radni listić) - 7.r


SRBIJA
·       na sjeveru Srbije se nalazi ___________________ , dio ____________________ nizine, a dijeli se na _______________ (između Save i Dunava), _______________ (između Dunava i Tise) te ___________ (istočno od Tise)
·       najvažnija je rijeka ________________ koja se iskorištava za _________________ i  dobivanje _______________________
·       uz većinski ______________ narod u Srbiji žive i ________________ , ___________________ , ________________ , ___________________ i brojni drugi narodi
·       na sjeveru zemlje razvijena je __________________________- temelj jake prehrambene industrije
·       Srbija je bogata zalihama ______________ , ali postoje i nalazišta ______________   _________ , ________________ i _______________
·       južni dio je više orijentiran na ______________________ (prerađivačku, automobilsku, tekstilnu …)
·       gl. grad je __________________ - ostali veći: _____________________ , __________________ , ____________________ , _______________________

SJEVERNA MAKEDONIJA
·       nakon raspada SFRJ koristi naziv______________________________________________
·       novo ime: _________________ Makedonija od 2018.g.
·       okosnicu države čine doline uz rijeku __________________ - u kotlinama je razvijen uzgoj  __________ , _______________ , ________________________ , ___________ i _____________
·       gl.grad je _______________ - ostali veći: _____________ , _______________

KOSOVO
·       ___________ g. proglasili su samostalnost od _______________ - još nisu članica __________
·       više od _________ % stanovništva su ___________________ - imaju najviši ______________ ______________ u Europi ( ____ ‰)
·       slabo je razvijeno ______________________ zbog skromnih _______________ uvjeta, prometne _______________________ i političkih ________________
·       značajne su zalihe ruda, _______________ , ________________ i _____________ - temelj prerađivačke industrije
gl.grad je ___________________