nedjelja, 3. svibnja 2020.

VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE TIJEKOM NASTAVE NA DALJINU GEOGRAFIJA, ožujak – lipanj 2020.g.


VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE TIJEKOM NASTAVE NA DALJINU GEOGRAFIJA, ožujak – lipanj 2020.g.

          Tijekom nastave na daljinu u nastavi geografije brojčano će se vrednovati aktivnost učenika praćenjem učiteljskih objava (potvrda praćenja objava bilježi se stavljanjem tzv. „lajka“ na objavu unutar 24 h) i kraćih zadaća koje treba izvršiti u zadanom roku. (vidi tablicu „KRITERIJI VREDNOVANJA AKTIVNOSTI UČENIKA U VIRTUALNOJ UČIONICI)
Druga brojčana ocjena će biti iz jednog složenijeg zadatka u obliku prezentacije ili plakata. Takav će se rad vrednovati rubrikama koje jasno pokazuju elemente i kriterije vrednovanja.  (vidi tablicu „KRITERIJI ZA OCJENIVANJE PPT-a / PLAKATA). U ovom razdoblju pored usvajanja ishoda učenja putem bitnih sadržaja, naglasak je stavljen na dobrobit učenika i poticanje učenja, a ne na ocjenjivanje naučenog.
Zaključna ocjena na kraju godine izvodi se na sličan način kao što je bilo i prijašnjih godina. Uzimaju se u obzir svi elementi vrednovanja i cjelokupni rad učenika tijekom cijele školske godine te se procjenjuje razina ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda, kompetencija, znanja, vještina, sposobnosti, samostalnosti i odgovornosti prema radu tijekom nastavne godine (dakle brojčane ocjene i bilješke o praćenju učenika podjednako).
Prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama,  ocjenjivanje je samo pridavanje brojčane ili opisne vrijednosti rezultatima praćenja i provjeravanja učenikova rada. Dakle, na jednaki se način uzimaju u obzir ocjene i rad tijekom nastave na daljinu, kao i one iz ostatka nastavne godine.

KRITERIJI VREDNOVANJA AKTIVNOSTI UČENIKA U VIRTUALNOJ UČIONICI
OPISNICE:
Poštivanje
rokova
Učenik poštuje rokove za izvršavanje zadataka.
Svi radni listići su predani na vrijeme.
Učenik uglavnom poštuje rokove za izvršavanje zadataka.
Većina pregledanih listića predana je na vrijeme.
Učenik kasni s predajom većine radnih listića.
Učenik uopće nije predao 1 radni listić.

Učenik ne poštuje rokove za izvršavanje zadataka.Učenik ne predaje zadatke i time ne poštuje rokove.
Riješenost
radnih listića / slijepih karata / izrada umnih
mapa / ispunjavanje tablica…

Gotovo svi predani radni listići riješeni su potpuno i točno.


Većina predanih radnih listića riješeno je potpuno i točno.
Predani listići učenika uglavnom su točno riješeni.


Predani radni listići učenika nisu riješeni potpuno.
Učenik ne izvršava svoje obaveze u virtualnoj učionici i za to nema opravdanje.
Komunikacija

Uljudno se odnosi u pisanoj i usmenoj komunikaciji.
Uglavnom se uljudno odnosi u pisanoj i usmenoj komunikaciji.
Ponekad zaboravlja pravila uljudne komunikacije.
Rijetko poštuje pravila uljudne komunikacije.
Učenik se ponaša izvan pravila o uljudnoj komunikaciji.
Praćenje nastave u virtualnoj učionici
Uvijek upotrebljava oznaku „sviđa mi se“ (tzv. „like“) kao dokaz da je pročitao objavu učitelja.
Uglavnom upotrebljava oznaku „sviđa mi se“ (tzv. „like“) kao dokaz da je pročitao objavu učitelja.
Povremeno upotrebljava oznaku „sviđa mi se“ (tzv. „like“) kao dokaz da je pročitao objavu učitelja.
Rijetko upotrebljava oznaku „sviđa mi se“ (tzv. „like“) kao dokaz da je pročitao objavu učitelja.
Nikad ne upotrebljava oznaku „sviđa mi se“ (tzv. „like“) kao dokaz da je pročitao objavu učitelja.
Broj
bodova

4 boda
3 boda
2 boda
1 bod
0 bodova
Broj bodova / ocjena:
15, 16 = odličan (5)
13, 14 = vrlo dobar (4)
11, 12 = dobar (3)
 9, 10 = dovoljan (2)
 0 – 8 = nedovoljan (1)


KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PPT-a

Kriteriji/elementi vrednovanja:

Nedovoljno
0 bodova
Djelomično
1 bod
  U potpunosti
2 boda
Prezentacija ima naslov sa svim zadanim elementima
(naslov, ime učenika) na početnom slajdu.Prezentacija sadrži između 10 i 25 slajda.Sadržaj (tekst, slike i grafički prilozi) u direktnoj su vezi sa zadanom temom.Tekst je napisan u natuknicama. NE REČENICAMA!Slikovni materijal (slike, karte, grafovi)  zauzima 2/3 slajda.Izrazi su pravopisno točni.Sadržaj je zanimljiv i poticajan.Slova su velika i čitka, a slike i karte dobro vidljive.Navedene su adrese korištenih internet stranica i korišten popis literatura na zadnjem slajdu.Rad predan unutar zadanog roka.
KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PLAKATA

Kriteriji/elementi vrednovanja:

Nedovoljno
0 bodova
Djelomično
1 bod
  U potpunosti
2 boda
Plakat ima jasno vidljiv naslov.
Plakat sadrži ime autora (ime, prezime, razred).Sadržaj (tekst, slike i grafički prilozi) u direktnoj su vezi sa zadanom temom.Tekst je napisan u natuknicama. NE REČENICAMA!Slikovni materijal (slike, karte, grafovi)  zauzima veći dio plakata.Izrazi su pravopisno točni.Sadržaj je zanimljiv i poticajan.Slova su velika i čitka, a slike i karte dobro vidljive.Plakat nema praznog prostora.Rad predan unutar zadanog roka.Broj bodova / ocjena:
18 - 20 = odličan (5)
15 - 17 = vrlo dobar (4)
12 - 14 = dobar (3)
 10, 11 = dovoljan (2)
                                          0 - 9 = nedovoljan (1)

Nema komentara:

Objavi komentar