petak, 8. svibnja 2020.

Meksiko (nadopuna rečenica) - 6.r


 • nekad pod kolonijalnom vlašću Š_____________ , neovisna država od _ _ _ _ . g.
 • zemlja d__________  civilizacija M______ , A___________ , T____________ , i dr
 • najveća država S_______  Amerike, između ________ zaljeva i ________ oceana
 • klim.-vegetacijski katovi – najpovoljnije između _ _ _ _ i _ _ _ _ m nadm. visine
 • najgušće naseljena M_______  visoravan; sjever i poluotok K________ su pustinje
 • većina stan. su m_____________ , zatim I_____________ , b_____________
 • nagli porast broja stan. u _ _ . st., siromaštvo je potaknulo __________________ (većinom ilegalno u SAD); _____  gradovi uz granicu sa SAD-om (rijeka R_ _____ / Rio _____ )
 • m________________ → tvornice uz granicu u vlasništvu s________ k__________
 • članica organizacije _ _ _ _ _ (Kanada, SAD i Meksiko)
 • najvažnije prehrambene kulture: k___________ , ž__________ i g______ - izvoze: š________ t_______, b_________ i k______
 • veliko bogatstvo n__________ i z__________ p_______ u Meksičkom zaljevu – razvijeno r________________ i i___________________
 • _____________________ (glavni grad) – jedan od najvećih gradova na svijetu; ostali: M____________ , G______________ , C_________ , A____________  (turistička središta)

1 komentar:

 1. Meksiko (plan ploče)

   kolonijalni utjecaj Španjolske, neovisna država od 1821. godine
   drevne civilizacije Maya, Asteka, Tolteka, …
   najveća država Srednje Amerike, između dvaju oceana
   klimatsko-vegetacijski katovi
   najgušće naseljena Meksička visoravan
   mestici, Indijanci, bijelci
   nagli porast broja stan. u 20. stoljeću, iseljavanje; dvojni gradovi uz granicu sa SAD-om
   poljoprivreda, rudarstvo, industrija, turizam
   Ciudad de Mexico, Monterrey, Guadalajara, Cancun, Acapulco

  OdgovoriIzbriši