utorak, 19. svibnja 2020.

RUSKA FEDERACIJA – stanovništvo i gospodarstvo (radni listić) – 7.r.·       u Ruskoj federaciji živi oko _____ milijun stanovnika ( ___ st./km2) – broj stan. se postupno smanjuje zbog _______________  _______ i _____________________
·       u europskom dijelu živi oko _______ % st. – najgušće naseljena područja su uz ____________ , __________  i  __________ te šire područje ______________  i ____________________________
·       u ruskom dijelu države najviše stan. živi uz ___________________________ i uz _______
·       Ruska federacija ima složen ______________ (=narodnosni),  _________________  i  ___________ sastav – najbrojnije manjine su T___________ , U________________ , B___________ , Č___________ , Č______________ , A______________ , A_______________, K_______________ i dr.
·       u gradovima živi _____ % stan. – gl. grad, polit., gosp., kult. i znanstv. središte je _____________ - 2. najvažniji grad na ušću Neve je _______  ___________________  (prije se zvao Petrograd i L___________________ )
·       u doba SSSR-a bile su razvijene a________________ , k________________ , s______________ , t_________ , d___________ i t_____________ industrija – danas zahvaćene teškom ___________
·       sve veću važnost ima proizvodnja i izvoz __________ i _______________  _________
·       industrija se temelji na velikim zalihama ____________   ___________, ______________ , ___________  ___________ , ______________  ___________ , _____________________ , ______________________   _________________   i _______________  _____________
·       glavne ind. Regije nastale su oko _______________ i uz ________________
·       veliki problem u gospodarskom iskorištavanju Sibira su u_____________________ i oštra k________
·       među tercijarnim djelatnostima veliko značenje ima _________________ - najvažniji je _____________________ promet (pogotovo T_________________________ željeznica kojom je povezan europski i azijski dio Rusije) – velika količina tereta se prevozi i brojnim plovnim r_________________ , j_______________ te k________________
·       većina gradova u azijskom dijelu smještena je uz _____________________  ___________
·       Ruska federacija ima i _____________ značenje u ________________  - stalna su članica _____________   ___________________  UN-a, ____  _____ i kao _____________ sila

Nema komentara:

Objavi komentar