srijeda, 1. travnja 2020.

Pirenejske države (radni listić) - 7.rŠpanjolska

 • pripadaju joj i B________ , K_________ otoci te esklave C________ i M________ u Africi
 • 60 % čini visoravan M______________ (starog postanka → bogata __________ )
 • raznolike k______ (s______ , s___________ , u________ t______ v______ , s______ -š_______ )
 • složen sastav s___________ Španjolske: većinom K_________, K________ , G_______, B______
 • gusto naseljena o_________ (litoralizacija) → ekološki problemi
 • nakon Velikih o__________ nastaje golemo k_____________ carstvo (L_________  A_________ )
 • povoljan položaj između ______________ i __________________
 • jači razvoj počinje nakon _ _ _ _ g. (ulazak u _ _ ) – danas najviše prihoda ostvaruje od t_________
 • gl.grad M____________ ; ostali veći: Ba__________ , Se________ , Bi______ , Z_________ , i dr.
 • jedan je od vodećih svjetskih proizvođača v_______ i m______________  _____


Portugal

 • ubraja se u države e__________ S________________ iako nema izlaz na S____________  _____
 • pripadaju mu i otoci A_________ i M_____________ u A_______________ oceanu
 • rijeka T_____ dijeli na __ dijela (na sjevernom dijelu brojne šume h________ p_____________ )
 • 2 veća grada: glavni L______________ i P__________
 • u prošlosti velika p______________ sila – do ulaska u _ _ 1986.g. slabo razvijena poljopr. zemlja


Andora

 • k____________ u P_____________ između F_____________ i Š_____________
 • najvažnija djelatnost (uz t______________ ) je ______________
 • glavni grad: A____________  __  V_________ - ne naplaćuje c___________ i p___________


Gibraltar

 • od _ _ _ _ g. b_____________ k___________  - važan tu________ , tr_______ , ba____________Nema komentara:

Objavi komentar