ponedjeljak, 20. travnja 2020.

Gospodarstvo Amerike (plan ploče) - 6.rAngloamerika
        SAD i Kanada – svjetske gosp.velesile (G 7)
        bankarstvo, turizam, promet, industrija, rudarstvo
        visok dohodak i životni standard većine stan.

Srednja Amerika
        jak utjecaj SAD-a
        poljoprivreda, turizam
        velike razlike u razvijenosti:
Barbados, Trinidad i Tobago ←   → Haiti, Nikaragva,Honduras

Južna Amerika
        ratarstvo (žitarice, tropske plant. kulture), stočarstvo, šumarstvo, ribarstvo, rudarstvo i vađenje nafte
        velike razlike u razvijenosti:
Čile, Argentina, Urugvaj, Brazil ←      → Gvajana, Bolivija

Nema komentara:

Objavi komentar