utorak, 4. veljače 2020.

Stanovništvo Hrvatske (ponavljanje za ispit) - 8.r


Ponavljanje (priprema) za ispit

(Društvenogeografska obilježja Hrvatske)


  • Stanovništvo – broj i razmještaj: prva nalazišta (kada, gdje); broj stan. 1.popis i danas; najgušće i najrjeđe naseljeni dijelovi RH; DEPOPULACIJA (što je, koje dijelove zahvaća)

  • Strukture stanovništva – većinski narod i manjine (navedi brojčano ukratko!); vjerska većina i manjine; brojčani sastav stan. prema spolu; dobna struktura (usporedba staro i mlado!); gosp.struktura prema sektorima djelatnosti (usporedba  1953.-2011.); SENILIZACIJA (što je)

  • Prirodno kretanje stan. (odnos rodnosti i smrtnosti nekad i danas); uzroci prirodnog pada; populacijska politika – koja/zašto)

  • Prostorno kretanje stanovnika (seobe, migracije) – smjer unutrašnjih migracija danas; seobe u prošlosti (tzv. 4 vala iseljavanja- za svaki u koje zemlje iseljavaju i uzrok); posljedice migracija (de…, de…; de…); dijaspora (što je, gdje najviše, cca broj Hrvata); HBZ (što je, gdje, uloga); BRAIN DRAIN (što je, gdje iseljavaju)

  • Hrvatska – EU i svijet: osamostaljivanje RH (kada); važniji datumi (25.6., 8.10., 15.1.1992., svibanj 1992., travanj 2009., 1.7.2013.); RH je članica koji svj.organizacija

  • Geografska raznolikost Hrvatske – 3 prirodne cjeline; podjela Prim.Hrvatske; podjela Gorske Hrvatske; 4 makroregije u RH; upravno/političko-teritorijalna podjela na ž….. te g….. i o…..; primorske županije su …..


*slijepa karta – županije i gradovi (županijska središta)

Nema komentara:

Objavi komentar