petak, 21. veljače 2020.

Afrika (slijepa karta - vježba) - 6.r


U slijepu kartu Afrike ucrtaj / upiši / označi:
  • ekvator, početni meridijan, obratnice
  • Atlantski o., Indijski o.; Sredozemno m., Crveno m.
  • Sueski k.; Gibraltarska vrata, Bab-al-Mandab (prolaz Mandab)
  • rijeke: Nil, Niger, Zambezi, Oranje, Limpopo, Kongo
  • jezera: Viktorijino, Tanganjika, Čad, Volta (Gana)      
  • pustinje: Sahara, Kalahari, Namib
  • zavale: Čad, Kongo
  • visočja/visoravni: Jezersko, Et.-Som., J.afričko
Nema komentara:

Objavi komentar