srijeda, 26. veljače 2020.

Austrija i Slovenija (plan ploče) - 7.r

Austrija

Austrijanci (germ.narod, njem. jezik) + brojne manjine

1. istočne Alpe (snježno-šumska klima; šume; fen)

2. Bečka zavala (umjereno topla klima, najgušće 
                                                                      naseljena)
- Dunav, Drava, Mura

- visokorazvijena država

- Beč, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck


Slovenija


nastala raspadom Jugoslavije, 1991. g.

1. Alpski prostor (snježno-šumska k., turizam, 
                                                                 hidroen.)

2. kotline i riječne doline (umj. topla klima, 
                                              najgušće naseljene)

– Drava, Sava, Kupa, Mura, Krka

3. primorje (topla ljeta, turizam, promet)

- Ljubljana (glavni grad), Maribor, Koper

Nema komentara:

Objavi komentar