ponedjeljak, 24. veljače 2020.

Ostali oblici reljefa (radni listić) - 5.r


Ostali oblici reljefa – 5.r

a) krški reljef – nastaje djelovanjem __________  na vapnenačkim stijenama
-       glavno obilježje: bogatstvo vode u __________ , nedostatak vode na _________
-       u _________________ ili vrtačama se nakuplja plodna zemlja (c____________ )
-       brojni p_______________ reljefni oblici (škrape, kamenice, ponikve, polja u kršu)
-       p_______________ krški oblici: jame (okomite) i špilje (v________________ )
     b) eolski (pustinjski) reljef – nastao djelovanjem v__________  – najviše u pustinjama
-       preko dana se stijene zagrijavaju i š___ , a noću se hlade i s_______ → pucanje
-       dine ili s________  - pješčana uzvišenja u pustinjama – neprestano se ________
     c) biogeni reljef – pod utjecajem živog svijeta (biljaka i ž______________ )
-       životinjski utjecaj: npr. _______________ ili jazbine
-       biljni utjecaj: npr. sedra (= š____________ stijena na slapovima → sedrene barijere)
     d) antropogeni reljef – utjecaj č____  (izgradnja naselja, prometnica, sječa š_____ i sl.)

Nema komentara:

Objavi komentar