srijeda, 2. prosinca 2020.

Francuska (geografska obilježja) - 7.r

 Plan ploče (ispravite netočni dio rečenice!):

FRANCUSKA

 • arktička i sredozemna zemlja (dobar turistički položaj)
 • reljef: 1. uzvisine (Pariška …)

2. mlada gorja (Središnji masiv…)

3. stare planine (Penini, Apenini)

 • Mt. Bleu (8407 m) – najviši vrh Dinarida
 • umjereno hladna klima (osim: Alpe – monsunska, jug – polarna)
 • slavenski narod; demografski mlado stanovništvo
 • mnogo iseljenika (pogotovo iz bivših azijskih kolonija)
 • mala poljoprivredna proizvodnja (šunka, pivo) + parfemi, obuća, i dr.
 • raznolika industrija – kemijska (Renault, Fiat, Citroen)
 • trgovina najvažnija grana (neke vrste razvijene)

1 komentar:

 1. FRANCUSKA

  • atlantska i sredozemna zemlja (dobar prometni položaj)
  • reljef: 1. nizine (Pariška …)
  2. stara gorja (Središnji masiv…)
  3. mlade planine (Pireneji, Alpe)
  • Mt. Blanc (4807 m) – najviši vrh Alpa
  • umjereno topla klima (osim: Alpe – snježno-šumska, jug – sredozemna)
  • romanski narod; demografski staro stanovništvo
  • mnogo useljenika (pogotovo iz bivših afričkih kolonija)
  • velika poljoprivredna proizvodnja (sirevi, vina) + parfemi, odjeća, i dr.
  • raznolika industrija – automobilska (Renault, Peugeot, Citroen)
  • turizam najvažnija grana (sve vrste turizma razvijene)

  OdgovoriIzbriši