četvrtak, 19. ožujka 2020.

Australija (plan ploče) - 6.r


Geografski položaj, smještaj i naseljavanje Australije

> Australija – površinom najmanji kontinent, dio Oceanije
> dijelom u tropskom, dijelom u južnom umjerenom pojasu
> endemi; daleki i teško dostupni kontinent; Aboridžini – potomci prvih doseljenika
> europsko otkriće: James Cook, 1770., kažnjenička kolonija od 1786. godine, od 1901. samostalna država; doseljavanje iz Europe i Azije

Prirodnogeografska obilježja, stanovništvo, gospodarstvo i gradovi Australije

- dio prastare Gondvane; stare stijene
- većinom ravnjaci i zavale
- 3 cjeline: 1. Australski štit, 2. Unutrašnje zavale, Veliko razvodno gorje
- najveći dio ima malo padalina (suhe klime – pustinje  stepe); sjever i SI (tropski pojas), JI i JI najpovoljniji (umjerene klime)
- nedostatak vode – najvažniji rijeka Murray i pritoka Darling – u unutrašnjosti slana jezera – veliko značenje ima arteška voda (bunari) – za ispašu ovaca

Stanovništvo, gospodarstvo i gradovi Australije

-        23,5 milijuna – rijetka naseljenost – većina stanovnika živi na JI i JZ
-        Potomci britanskih doseljenika – engleski jezik – Aboriđini (prastanovnici)
-        visokorazvijena država – industrija, usluge (turizam)
-        svj. proizvođač vune i mesa (ovčarstvo)
-        velika rudna bogatstva
-        gl.grad Canberra – ostali: Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Perth

Nema komentara:

Objavi komentar