nedjelja, 29. ožujka 2020.

Naselja Gorske Hrvatske (radni listić) - 8.r·       gorska Hrvatska ima ____________________ naseljenost zbog ______________ obradivih površina, _______________ klime, dugog razdoblja u sastavu ______________   _____________ , ______________________  većih gradskih središta
·       danas je veći dio gorske Hrvatske zahvaćen _____________________ izumiranjem
·       na području gorske Hrvatske preklapaju se utjecaji ______ makroregija: ____________________ , _____________________  i _____________________
·       Gorski kotar uglavnom je orijentiran na ____________________ , sjeverni dio Like na _____________________ , a južni dio na ________________________
·       najveće naselje je _____________________ ( _________ st.) na rijeci _____________
·       današnje središte Ličko-senjske županije je ________________ ( _________ st.) u _______________ polju
·       usred plodnog _________________ polja razvio se ___________________ ( ________ st.)
·       važnija naselja Gorsko kotara vezana su uz _____________________ - ističu se _________________ ( _________ st.) i _______________________
·       brži razvoj ____________________ vezano je za izgradnju ____________________ ceste početkom ________ st.
·       Delnice su najviše ________________ središte u Hrvatskoj na _________ m  nadm. Visine
·       većina sela smještena je uz ____________________ i na rubnim dijelovima ___________  ___    _____________
·       u svim naseljima jak je proces __________________________ - uzrok je iseljavanju ________________ stanovnika pa danas u njima prevladava ___________   stanovništvo

Nema komentara:

Objavi komentar