ponedjeljak, 2. ožujka 2020.

KULTURNA BAŠTINA PRIMORSKE HRVATSKE (radni listić) – 8.r


 • kulturna baština objedinjuje ___________________ , ___________________ ili skupine ___________________ od iznimne vrijednosti
 • ___________________ (gradske) cjeline pod zaštitom UNESCO-a su: kasnoantička ___________________ palača ( ___ .st.), danas središte grada ___________________ ; stara ___________________ jezgra ___________________ i ___________________
 • spomenički kompleksi su ___________________ bazilika ( __ .st.) u ___________________ te katedrala ___________________ u Šibeniku
 • od _____ .g. je na tu listu uvršteno i ___________________ polje na __________   _____________
 • otvoreno predvorje nekadašnje Dioklecijanove palače naziva se ___________________
 • kule ________________ , ________________ , ________________ i ________________ ___________________ te tvrđava ___________________svjedoče o bogatoj prošlosti ___________________ - središnja gradska ulica naziva se ___________________
 • Trogir je izgrađen na ___________________ koji je sa susjednim otokom ___________________ i kopnom spojen ___________________
 • Eufrazijeva bazilika čuva ___________________   ___________________ vrhunske kvalitete iz ___ .st.
 • Šibenska katedrala je jedinstvene građe jer su ___________________ , ___________________ i ___________________ sastavljeni bez ___________________   ___________________
 • osim spomenutih građevina veliko značenje imaju i ___________________ u Puli, ___________________ ___________________ Salone te crkva ___________________ u Zadru
 • u Istri su osobito živopisni mali srednjevjekovni _______________ (M_________________ , B_____________, R____________ , H____________ i dr.) tzv. akropolska naselja (građeni na uzvisinama)
 • od folklorne baštine treba izdvojiti viteške _____________ (_________________ , ________________ alka), ___________________ zvončare i dr.Nema komentara:

Objavi komentar