utorak, 10. ožujka 2020.

Turizam Primorske Hrvatske (plan ploče) - 8.r


      najvažnija gosp.grana  Prim. Hrvatske
      1884.g. – 1. hotel Kvarner u Opatiji

Prirodne pretpostavke razvoja turizma

  1. dobar geo.-prom. položaj
  2. Jadr. more (toplo, čisto, bistro)
  3. sred. klima
  4. razv. obala
  5. bogata prir. baština (5 NP;  5PP; i dr.)

Društvene pretpostavke razvoja turizma

  1. Kult. – zab. manifestacije
  2. Kult. ustanove
  3. Vjer. objekti
  4. Prom. Infrastruktura
  5. Smještajna infrastruktura
Turizam je donio znatne promjene:

      pozitivne: zarada, zapošljavanje, oživljavanje otoka, …
      negativne: neplanska gradnja, ekološki problemi
      potiče razvoj ostalih gosp. grana (komplementarnost)

Jadranska turistička regija:

      Istarska
      Kvarnerska
      Sjevernodalmatinska
      Srednjodalmatinska
      Južnodalmatinska


Nema komentara:

Objavi komentar