srijeda, 18. ožujka 2020.

Prometni sustav i prometnogeografsko povezivanje Europe - 7.r (plan ploče)


Etape u razvoju:

a) do 19. stoljeća – ceste (makadam, kaldrma), riječna i jedrenjačka plovidba
                             - plovila se pokreću snagom vjetra ili ljudskih ruku
b) 19. stoljeće - razdoblje željeznice i parobroda
                        - primjena parnog stroja i ugljena
c) 20. stoljeće - razdoblje automobilskog, zračnog, telekomunikacijskog i cjevovodnog prometa
                        - primjena motora s unut. izgaranjem, nafte, aut. guma, optičkih kabela, cjevovoda
= promet je sve brži, sve većeg kapaciteta i sve jeftiniji
- paneuropski prometni koridori (E ceste)

Vrste prometa:

cestovni: automobilski, autobusni i kamionski
               + veza „od vrata do vrata“
               - onečišćenje, prometne gužve, promet u mirovanju
željeznički: gradski, međugradski promet
               + kapacitet, cijena prijevoza, manje onečišćenje
               - cijena gradnje željezničke pruge i kompozicije
zračni: prijevoz putnika na udaljenosti >700 km
          + brzina
          - buka, udaljenost luka od središta grada, putne formalnosti
pomorski: robni i putnički
                + kapacitet, cijena
                - onečišćenje
riječno-jezersko-kanalski: + cijena
                                             - ovisnost o prirodnim uvjetima, brzina
cjevovodni: prijenos nafte, plina
telekomunikacijski: najmlađi oblik („nevidljivi“) prometa - prijenos informacija

Nema komentara:

Objavi komentar