utorak, 24. ožujka 2020.

Gospodarstvo Gorske Hrvatske (radni listić) - 8.rGOSPODARSTVO GORSKE HRVATSKE – 8.r
1.     Što odlučujuće utječe na gospodarstvo gorske Hrvatske?
2.     Na kojoj se nadmorskoj visini nalaze najniži dijelovi gorske Hrvatske (polja u kršu)?
3.     Koje vrste drveća prevladavaju u gorskoj Hrvatskoj?
4.     Što je potaklo jači razvoj prometa i iskorištavanje šumskog bogatstva gorske Hrvatske?
5.     Zašto je gospodarski razvoj Like dugo zaostajao za Gorskim kotarom?
6.     Koje su djelatnosti od 19.st. nadalje zamijenile poljoprivredu u gorskoj Hrvatskoj?
7.     Koji tip industrije prevladava u gorskoj Hrvatskoj?
8.     U kojim se naseljima nalaze suvremeni pogoni drvne industrije? Pronađi ih na karti!
9.     Što se najviše proizvodi od drv(et)a?
10. Zašto je poljodjelstvo (ratarstvo) slabije razvijeno u gorskoj Hrvatskoj?
11. Zašto je tlo slabije plodnosti?
12. Uzgoj kojih kultura prevladava u gorskoj Hrvatskoj?
13. Zašto se u novije doba sve manje zemljišta ne obrađuje (tzv. socijalni ugar)?
14. Kakvi su potencijali za razvoj stočarstva gorske Hrvatske?
15. Što može biti temelj bržeg i jačeg razvoja turizma ovog dijela Hrvatske?

Nema komentara:

Objavi komentar